Audio interfoni

Audio interfoni su naj rasprostranjeniji uređaji na našem tržištu zaštitne opreme.
Služe komunikaciji između sagovornika i upravljanjem kontrole bezbednosti štićenog objekta.
Dele se na dvožilne i petožilne sisteme.
Marke koje se najčešće sreću na evropskom tržištu su: Urmet, Elfon, Jufon, Mifon, Kenrich, Kerber, Elvox, TehTel, Farfisa, Bitron i druge.
Sastoje se od pozivnog tabloa sa tasterima odgovarajućeg broja korisnika, napojnom jedinicom i slušalicama.
Naša firma može da se pohvali proizvodom po nazivu BeoFon koji je jedinstven uređaj na našem tržištu po funkcijama, dizajnu i ceni.
Nastao je kao potreba i proizvod dugogodišnjeg iskustva na terenu i može da zameni sve poznate evropske marke interfonskih sistema.
Cilj je bio pristupačan rad na terenu, novi dizajn proizvoda i cena koja nema konkurenciju.
Interfonski uređaji se još dele na broj korisnika sistema i on nema gornji limit.